سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول پهلوان پور – کارشناسی ارشد معماری
هادی ظهوری خسروشاهی – کارشناس ارشد معماری
مینا وطنی – کارشناس ارشد معماری
علی تقی پور – دانشجوی کارشناس ارشد معماری

چکیده:

دراین مطالعه جایگاه زنان در معماری از طریق بازنگری کلی به تاریخ و فلسفه بررسی شده ست هدف ازاین مطالعه درک درست از جایگاه و نقش زنان درعرصه های تاریخ و معماری و همچنین بررسی جایگاه آنان در معماری ایرانی بودها ست اینکه آیا درقبال پاسخگویی به نیازهای آنان محلی به طور خاص برای آنها درنظرگرفته شده است یا نه که نتیجه این بررسی تنها یک بنا به نام رختشویخانه درزنان بود زنان در عرصه های مختلفی از تاریخ در راس امور بوده و پابپای مردان درفعالیت های اجتماعی سیاسی و غیره شرکت داشته اند به نظر می رسد که با صنعتی شدن جوامع بشری خانمها به دلیل ضعف جسمانی و وظایف محوله به نان در داخل خانه از فعالیت ها کنار گذاشته شده و به مرور زمان استعداد آنها درعرصه های مختلف بدست فراموشی سپرده شده است. بررسی های انجام گرفته طبق اسناد تاریخی خود گواهی براین مدعاست و همچنین اینکه درمعماری ایرانی تا حدودی به موضع زنان بها داده شده است.