سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پیمان صحراپور – دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده متالورژی دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – دانشیار دانشکده متالورژی دانشگاه تهران

چکیده:

در پژو هش حاضر تاثیر کار سرد و آنیل بعدی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی ساختار مارتنزیتی آلیاژ Ti-6Al-4V بررسی شده است. نمونه های اولیه قبل از عملیات حرارتی مناسب به منظور دستیابی به ساختار مارتنزیتی، تحت کار سرد قرار گرفتند. نمونه های مارتنزیتی نیز تا کرنش یکسان تحت کار سرد قرار گرفته و سپس در بازه دمایی ۹۰۰-۱۰۲۰˚C آنیل شدند. به منظور بررسی تاثیر محیط سرد شدن بر ریز ساختار و خواص مکانیکی، نمونه ها در هوا و کوره سرد شدند.. مطالعات ریز ساختاری نشان داد که آنیل ساختار مارتنزیتی در دمای ۹۰۰˚C منجر به تشکیل فاز آلفا با مورفولوژی گلبولار می شود. همچنین جهت بررسی خواص مکانیکی ریز ساختارهای مختلف حاصل از آنیل، از آزمایش پانچ برشی استفاده شد. نتایج نشان می دهند که با آنیل ساختار مارتنزیتی کار سرد شده در دمای ۹۰۰˚C می توان به بهترین استحکام و داکتیلیتی دست یافت