سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید دلیری مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی سلماس نیا – دانشجوی دکتری
عیسی نخعی کمال آبادی – استاددانشگاه تربیت مدرس
رضا برادران کاظم زاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برونسپاری و انتخاب تامین کننده درسالهای اخیر مورد توجه سازمان های زیادی قرارگرفته است درشرکت های بزرگ به دلایلی ازجمله کاهش هزینه کاهش زمان تحویل و افزایش رضایت مشتری و یا به دلیل عدم توانایی تولید درداخل سازمان برخی قطعات و یا خدمات ازبیرون سازمان سفارش داده میشود به این کاربرونسپاری گویند یکی از مساله های مهم دربرون سپاری انتخاب تامین کننده است درانتخاب تامین کننده معیارهای بسیاری ازجمله هزینه زمان تحویل و اطمینان درپاسخگویی به سفارش نقش بازی می کنند باتوجه به اهمیت این موضوع طی سالهای اخیر رویکردهای متنوعی برای حل مساله انتخاب تامین کننده ارایه گردیده است اما دربیشتر این رویکردها به بررسی تکی معیارها تاثیر گذار برانتخاب تامین کننده پرداخته شده و ازطرف دیگر دراکثر انها پارامترهایی که دارای ماهیت تصادفی است بصورت قطعی درنظر گرفته شده حال آنکه دراین مطالعه مساله انتخاب تامین کننده بادرنظر گرفتنتوام کمینه کردن هزینه و زمان تحویل و بهبود کیفیت کاهش درصد رد شدن سفارشات به عنوان اهداف مساله مساله انتخاب تامین کنندگان را برای چندکالا و با فرض تصادفی بودن تقاضا زمان تحویل و درصد براورده نشدن تقاضا درحالت وجود تخفیف مورد بررسی و حل قرار داده است.