سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هیوا فاروقی – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان
بهنام حسینیان نژاد – دانشجویان کارشناس یارشد مهندسی صنایع
آزاد امیری –

چکیده:

درمسائل دنیای واقعی، پروژه ها با انواع مختلفی از ریسک ها و پدیده های غیر قابل پیش بینی مواجه می شوند. از این روتصمیم گیری برای نحوه ی مواجهه با ریسک در این پروژه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این مقاله با توجه به اهمیتمسأله ی تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت و ضرورت مدیریت ریسک در پروژه ها، به دنبال مدیریت واولویت بندی ریسک ها در پروژه های تعمیر و نگهداری پل هستیم. برای این منظور یک مدل تصمیم گیری در شرایط ریسک پیشنهادمی شود که شرایط واقعی تری را برای این مسأله شبیه سازی می کند. بر این اساس وضعیت گزینه ها (ریسک های محتمل) رابر اساس شاخص هایی که خود دارای زیر سطح هایی مشخص می باشد، توسط متغیر های کلامی در قالب اعداد فازی ذوزنقه ای ارزیابی کرده و همچنین احتمال رخداد این سطوح از شاخص های مورد نظر به صورت بازه های احتمالی در نظر گرفته می شود.پس از انجام محاسبات لازم، تابع ارزش احتمالی موزون برای گزینه ها را به دست آورده و به اولویت بندی ریسک های محتمل پرداخته می شود. نتایج این تحقیق می تواند راهنمای مناسبی برای نحوه ی تخصیص منابع جهت کنترل ریسک های محتمل در این پروژه ها و خسارات ناشی از آن ها باشد