سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه بارانی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت
مهدی آبادی –

چکیده:

در شبکه های اقتضایی متحرک به علت تحرک گره ها همبندی شبکه به سرعت تغییر م یکند. بنابراین، یک چالش مهم برای این شبکه ها توسعه رویکردی است که با وجود تغییر پویای همبندی شبکه قادر باشد ناهنجاری ها در ترافیک شبکه را با دقت بالا تشخیص دهد. در این مقاله، یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر الگوریتم های انتخاب منفی و کلونی زنبورهای مصنو عی، به نام BeeNS برای تشخیص ناهنجاری پویا در شبکه های اقتضایی متحرک با پروتکل مسیریابی AODV پیشنهاد می شود. در رویکرد پیشنهادی، ابتدا مجموعه ای از بردارهای ویژگی از ترافیک عادی شبکه استخراج می شود. هر بردار ویژگی توسط یک فراکره با شعاع ثابت در فضای ویژگی نمایش داده می شود. سپس با استفاده از الگوریتم انتخاب منفی NicheNABC مجموعه ای از شناساگرهای منفی برای پوشش فضای غیرعادی تولید می شود. از شناساگرهای منفی تولید شده که توسط فراکره ه ایی با شعا ع ها ی متغیر نمایش داده می شوند، برای تشخیص ترافیک شبکه ناهنجار استفاده می شود. با توجه به پویایی همبندی شبکه، این شناساگرها در بازه های زمانی مشخص با استفاده از یکی از دو روش به روزرسانی جزیی یا کلی به روزرسانی می شوند. نتایج آزمایش ها ی انجام شده با استفاده از شبیه سازNS2 نشان می دهند که رویکردBeeNS در مقایسه با سایر رویکردهای مشابه از کارآیی بالاتری در تشخیص حملات سیاه چاله، همسایه و سریع برخوردار است