سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

زهرا روحی –

چکیده:

این مقاله کوششی است در جهت آشنایی با رهیافت های علم زبان شناسی در حوزه ی مطالعات ادبی و به ویژه کاربرد نظریه ی متن بنیاد و نقشگرای زبانشناس معاصر انگلیسی ام. ک. هلیدی در تجزیه و تحلیل متون نظم و نثر ادبی. این نظریه به ویژه از آغاز دهه ی ۸۰ میلادی توجه زبان شناسان بسیاری را به خود معطوف ساخته است. این مقاله مشتمل بر مطالب زیر است: در بخش اول به شرح مختصر شالوده های نظری زبان شناسی متن بنیاد و نقش گرای هلیدی و معرفی نقشهای سه گانه ی زبان شامل نقش متنی، نقش بینا فردی و نقش اندیشگانی پرداخته می شود و در بخش دوم به تحلیل نمونه هایی کوتاه از متون نظم و نثر ادبی با توجه به مبانی نظری این دستور در هر یک از سه ساخت متنی، بینا فردی و اندیشگانی پرداخته می شود. در پایان به ضرورت توجه و رویکرد به نظریه ی متن بنیاد و نقشگرای هلیدی به عنوان یک روش تحلیل کارآمد در حوزه ی تحلیلها و پژوهشهای ادبی اشاره شده است.