سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس سقایی – دکترای مهندسی صنایع استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسل
یاسر صمیمی – دانشجوی دکترای صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله بر اساس تجربیات حاصله از انجام بیش از ۳۰۰ پروژه شش سیگما در سازمانهای ایرانی اعم از تولیدی وخدماتی، پیشنهاداتی برای اجرای اثر بخش رویکرد بهبود شش سیگما با در نظر گرفتن شرایط منحصر بفرد سازما نهای ایرانی ارائه شده است . این مقاله سعی دارد تا مدیران و کارشناسان شش سیگما را از موانع بازدارنده و فرصتهای توسعه شش سیگما در ایران آگاه سازد . موضوعاتی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است طیف م تنوعی از نکات را در برگرفته است که می توان به محاسبات آم اری سطح سیگما، بررسی زیرساختهای شش سیگما، نقش مدیریت در شش سیگما و در نهایت اعمال تصحیحات و اصلاحاتی بر متدولوژیDMAICاشاره نمود.