سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

اسماعیل معصومی – مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
مریم مرادی –
امیررضا مدرس نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

دراثر آزاد شدن انرژی دریک اغتشاش ناگهانی درون زمین و انتشار امواج لرزه ای درسطح زمین ارتعاشات شدیدی احساس می شود که باعث بوجود آمدن پدیده هایی موسوم به خطرات ژئوتکنیکی می شود روشهای مهندسی کنترل هریک ا زخطرات لرزه ای درخاک ها و مقاوم سازی هریک را مورد بررسی قرار میگیرد سپس جایگاه و اولویت آنها در طرح سازه های مقاوم در برابر زلزله و یا برنامه های توسعه عمرانی را متدکر می شویم