سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پریسا جلا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه
احمد فراهی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی

چکیده:

کتابخانه ی دیجیتال سرویسهای اطلاعاتی برای کاربرانی که نیاز های گوناگون مورد نیازشان است فراهم می نمایند کتابخانه ی دیجیتال شخصی سازی شده با استفاده ازروش کاربر هدایت شونده ساخته می شود مشکلات استفاده از این رویکرد این است که کاربران ممکن نیست از تنظیمات و عاملهای بشری نادیده گرفته شده آگاه باشند برای رفع این مشکلات این مقاله بررسی روش اتوماتیک برای تصویربرداری از تنظیمات کاربارن با تکنیکهای داده کاوی و شناسایی عوامل مرتب طبا انسان برای شخصی سازی با تکنیکهای یادگیری بدون نظارت را ارایه مینمایند بطور دقیق این مقاله با هدف گسترش داده کاوی می تواند اولویت شناسایی کاربر و روشن کردن نقش فاکتورهای بشری در تصمیم گیری رفتا رکاربر و ادراک کاربر باشد.