سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول نورالسنا – استاددانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی کریمی قرطمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کامیار صبری لقایی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

دربعضی از کاربردهای کنترل کیفیت کیفیت یک فرایند یا محصول بوسیله رابطه بین دو یا چندمتغیر که عموما پروفایل نامیده میشود توصیفی میشود علاوه براین قابلیت فرایند مبحثی گسترده درکنترل آماری فرایند است که با درنظر گرفتن حدود مشخصات فنی الزامات تعیین شده ازطرف مشتری یا طراح امکان مقایسه عملکرد فرایند با آنچه که باید باشد را فراهم آورد و به عنوان ابزاری سودمند جهت بهبود کیفیت و پیاده سازی برنامه های کیفی میتواند مورد استفاده قرارگیرد لذا با توجه به اهمیت این دو مفهوم دراین مقاله قصد داریم درابتدا با معرفی مقدماتی از مبحث پروفایلخطی و همچنین شاخصهای قابلیت فرایند تک متغیره و چندمتغیره به بررسی تحقیقاتی که تاکنون دراین زمینه صورت گرفته بپردازیم و با بیان نکات قوت و ضعف هرکدام و مقایسه آنها با یکدیگر به عدم قابل اعتماد بودن آنها درمبحث پروفایل اشاره کنیم