سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رقیه کریمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
بهنام طالبی – گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز ، ایران

چکیده:

طراحی و تبیین الگوی مناسب آموزشی در مدارس بدون توجه به پژوهش کاری پر هزینه و گاه بی فایده است. در صورتهمسویی آموزش با جریان پژوهش است که می توان به تحقق اهداف توسعه امیدوار بود . آموزش صحیح روش تحقیقمی تواند دانش آموزان را برای سال های بعد بویژه در دوره های آموزش عالی آماده کند. پژوهش و نوآوری مبنای توسعه ورشد در هر کشوری محسوب می شوند، ارتقا مهارت های پژوهشگری در بین دانش آموزان می تواند پیشرفت های علمی،اقتصادی عظیمی را به همراه داشته باشد و رشد و توسعه اقتصادی رابه شکل فرایندی مستمر درآورد. اما ایجاد چنین مهارتهایی نیاز به برنامه ریزی های کلان و خردی دارد که از معلم تا دانش آموز را در بر خواهد داشت که از جمله آن می توان بهرویکردهای پژوهش محور به طور کلان، رویکردهای خرد نگر مانند معلم پژوهنده و ایجاد روحیه پژوهشگری نام برد.