سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

رضا تاج آبادی – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی اراک
محمدجمال باقری – کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت و مدیر روابط عمومی دانشگاه اراک
سمیه شعبانی – لیسانس حسابداری اداره دادگستری شهرستان اراک
علی رنجبر – کارشناس ارشد امور فرهنگی مرکز آموزش عالی شهید بابایی اراک

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله بررسی مقوله اخلاق حرفه ای در کتابداران کتابخانه ها ( با تاکید مبارزه با پدیده سانسور در مجموعه سازی کتابخانه ها) می باشد. در حرفه کتابداری قوانین واصول معمولا بر اعمالی اشاره دارد که انتظار می رود در جهت اهداف ،مقاصدوالزامهای حرفه ای باشد. ضروری است کتابداران ومتخصصان اطلاع رسانی در کتابخانه ها خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی بدانند وبا رعایت اخلاق حرفه ای کتابداری که خود جزیی از آموزه های کتابداری است،برخوردی موثر ومناسب با مراجعان داشته باشند که این برخورد ها ی موثر خود نقطه آغازی برای جذب مراجعان به کتابخانه ها می شود. حرفه ای بودن در کتابداری متضمن ایجاد قابلیت دسترس ی به اطلاعاتصحیح و قابل اعتماد ، حفظ اعتماد مراجعین ، رعایت حق مالکیت معنوی مربوط به تولید اطلاعات و حفظمیراث فرهنگی عمومی است. اخلاق حرفه ای کتابداران به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات و تشویقکتابخانه ها و کارکنان آنها به حفاظت خصوصی و محرمانه از استفاده قانونمند افراد از کتابخانه ه ا ومنابع آنهاست . کیفیت خدمات ارائه شده در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به مهارت کارکنانشان بستگی دارد.تغییر مداوم نیازهای جوامع ،تغییر تکنولوژیها ورشد دامنه دانش تخصصی حرفه سبب شده متخصصاناطلاع رسانی درک ومهارتشان را توسعه داده وبر اساس اصول جاری روزآمد کنند. کتابداران واطلاع رسانان در زمینه انجام وظایف حرفه ای خود در جامعه مسئولیتهای اخلاقی خاصی دارند ت ا آزادی افراد بر اثرفشارهای محیط خدشه دار نشود وامکان همزیستی همگان با تبادل درست اطلاعات فراهم آید.اخلاق حرفه ای در مجموعه سازی جزء مهمی از اخلاق حرفه ای کتابداری است. این مقاله به صورت مروری و کتابخانه ای تهیه شده است . مقاله حاضر پس از بیان تعاریفی ازاخلاق، لزوم و ضرورت آن، دانش اطلاع رسانی و حوزه های مربوط به آن؛ اهمیت پایبند بودن به اصول و قواعد اخلاق حرفه ای درمسائل و موضوعات مختلفدانش اطلاع رسانی را متذکر و به شناخت و آگاهی هرچه بیشتر پاره ای از مهمترین وظایف و مسوولیت های کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی درپرتو اخلاق حرفه ای کمک می کند و به عنوان راهنمای کاری آنها، موجبات شناخت عموم جامعه از فعالیت هایشان را فراهم خواهد ساخت.