سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهنوش طالب زادگان – هیئت علمی دانشگاه آزادسوسنگرد

چکیده:

تحولات صنعتی دوران معاصر و تاثیر پذیری شهرهای ایران از این پدیده نقطه عطفی درحیات اقتصادی و تحول شهرنشینی دراین کشور محسوب میشود و به همین دلیل دراین مقاله سعی برآن بوده که نحوه پدیدار شدن کارخانجات بزرگ صنعتی درایران مورد بررسی قرار گرفته و به اختصار به نگرش ها نظرات و طرزتفکر برنامه ریزان و عوامل موثربرمکان یابی و ایجاد کارخانجات صنعتی و به ویژه صنایع سنگین پرداخته شود با توجه به اینکه صنعتی شدن ایران از دهه ۱۳۴۰ خورشیدی وسعت گرفته و به عنوان یک اصل دربرنامه های توسعه ای کشور همواره مورد توجه بوده است دراین نوشتار نیز سعی برآن بوده که بیشتر به بیان این دوران پرداخته گردد.