سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا جزءپیری – کارشناسی ارشد معماری_دانشگاه آزاد اسلامی زنجان و هیدج_گروه معماری
هومن ثبوتی – دکترای معماری_دانشگاه آزاد اسلامی _زنجان_گروه معماری
پری علوی – کارشناسی معماری_دفتر مهندسی و مرمتی شمسه زنجان

چکیده:

خلق آثار بدیع ساختمانی در قرون گذشته سرزمین ایران همواره به عنوان عجائب مصنوع دست بشر تلقی شده است آثاری که علاوه بر ترکیب تناسبات رنگ زیبایی و عملکرد و سایر ملزومات یک فضای معماری توانسته است در دوره ای چند هزارساله آسایش ساکنان آن را نیز فراهم کند دراین سرزمین که دارای اقلیم های مختلفی است مجموعه ای بدیع از س اختمانهای کارآمد توسط نیاگان ما به یادگار مانده است که با وجود کاوشهای فراوان هنوز به عنوان گنجینه ای کشف نشده در انتظار کاوش و واکاوی است سلسله وار بودن ساختمان سازی در دوره های مختلف معماری ایرانی حاکی از رضایتمندی کامل ساکنان بنا ها بودها ست. به جز مسئله تناسبات زیبایی و تزئینات و نیز جوانب طراحی پلان که در دوران مختلف دستخوش رویدادهای مختلف ا جتماعی سیاسی اقتصادی و … بودهاست مسئلهآسایش انسان در فضا همواره به عنوان مسئله ای تغییر ناپذیر و ثابت ادامه یافته است. دراین مختصر سعی در ارائه راهکارهایی برای رسیدن به ایده آلهای موجوددر گذشته صنعت ساختمان سازی هستیم