سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین عظیمی – استادیاردانشگاه زنجان دانشکده علومانسانی ساختمان علوم اجتماعی و مدیریت اتاق ۶۳۷
الهام عباسی – دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه زنجان
سیدمحمد بطحائی – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه زنجان

چکیده:

درعصراطلاعات و ارتباطات الکترونیکی هرسازمانی باهراندازه ای با تغییرات و تحولات سریعی روبروست و باید فعالیت خود را طوری برنامه ریزی و مدیریت کند که درمحیط متلاطم و بازار به شدت رقابتی موفقیت کسب کرده و تداوم حیات داشته باشد دراین مقاله با هدف پرداختن به رویکرد استراتژیک برفرایند برنامه ریزی سازمانی ابتدا به تعریف برنامه ریزی انواع آ« و مزایای برنامه ریزی سپس به تعریف سازمان برنامه ریزی استراتژیک وجوه افتراق این نوع برنامه رییز با برنامه ریزی عملیاتی و فرایند برنامه ریزی برایسون محدودیت ها و مزایای این نوع برنامه ریزی پرداخته شدها ست نتایج بررسی ها نشانداد که باتوجه به مفهوم برنامه ریزی استراتژیک موفقیت و تداوم حیات مستلزم بهره گیری ازاین نوع برنامه ریزی است چرا که ازیک طرف اینده نگر بوده و ازطریق پیش بینی تحولات اتی اقدامات مناسب را تنظیم می کند