سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمجتبی حامدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی شمعانیان – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

افزایش روزافزون نیاز به موادی که باید دارای استحکام ، چقرمگی ، شکل پذیری وجوش پذیری کافی بوده و در عین حال از سختی و مقاومت به سایشی بالایی خوبی برخوردار باشند و به راحتی نیز در دسترس باشند ، باعث گسترش هر چه بیشتر رویه سختی به عنوان ساده ترین و اقتصادی ترین فرایند پوشش دهی شده است.در این تحقیق ، فولاد ۵۲st از نوع فولادهای ساده کربنی به وسیله ی الکترود حاوی %۳۵ کروم و%۵/۴ کربن و به روش جوشکاری دستی (SMAW ) پوشش داده شد. برای بررسی فازهای موجود در ساختار ، آنالیز XRD بر روی پوشش انجام و مشخص شد ساختار متشکل از فازهای γ و کاربیدهای M7C3 است .مطالعه ریز ساختار به وسیله میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) نشان داد پوشش را از نظر ریز ساختار می توان به چهار ناحیه تقسیم کرد. با بررسی ذرات حاصل از سایش و همچنین مسیر سایش به وسیله ی میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) مشخص شد که مکانیزم اصلی سایش ، سایش خراشان است .