سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی شمعانیان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین پژوهش چدن داکتیل با الکترود E309با استفاده از روش جوشکاری قوسی فلز پوشش دار روکش کاری شده است ایده اساسی برمبنای استفاده از کروم موجود در فولاد زنگ نزن و کربن موجود در چدن داکتیل جهت تشکیل کاربید کروم می باشد ریزساختار و رفتار تریبولوژیکی لایه های روکش مورد ارزیابی قرارگرفت از روش آزمون سایش پین روی دیسک و با سرعت ۰/۰۷m/s و بارهای ۳۰، ۹۰ و ۱۵۰ و ۲۱۰N جهت ارزیابی رفتار سایشی استفاده شد. جهت درک مکانیزم سایش مسیر سایش و ذرات سایش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرارگرفتند نتایج بررسی های بعمل آمده نشان میدهد که برسطح نمونه چدنی در لایه رویی چدن سفید پرکروم دارای کاربید های یوتکتیک Cr,Fe)7C3 و سپس یک لایه چدن سفید کم کروم دارای کاربید های یوتکتیک Cr,Fe)3C درمجاورت چدن تشکیل شده است نتایج آزمون سایش نشان داد که مقاومت سایشی چدن داکتیل با اعمال روکشی از فولاد زنگ نزن بهبود یافته است.