سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد شمس – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در دهه اخیر تحقیقات و پژوهش های مختلفی بر روی ترکیبات سیلیسایدی به عنوان پوشش محافظ سطوحفلزی، در دماهای بالا صورت گرفته است. خواص مناسبی نظیر مقاومت به اکسیداسیون عالی، دمای ذوب بالا ورفتار سایشی مناسب منجر به انتخاب این ترکیبات به عنوان پوشش مناسب جهت محافظت سطوح شده است.در این پژوهش به منظور محافظت سوپر آلیاژها از فرایندهای تخریبی در دمای بالا، آزمایش هایی جهت روکش کاری جوشی مخلوط پودریMo-Si -C به صورت درجا، بر روی نیکل خالص انجام پذیرفت. در طی انجام این آزمایش، عملیات آسیاب کاری به منظور فعال نمودن مخلوط پودریMo-Si -C انجام گرفته و در ادامه با تهیه الکترودهای مصرفی از مخلوط پودری و اعمال فرایند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز، فازهای Mo2Ni3Si وNiSiبه همراه مقادیر کمی از فازهای SiC و MoSi2 به صورت لایهای با ضخامتی در حدود ۱میلیمتر با مرز مشخص با زیرلایه، بر روی سطح نیکل ایجاد شد. بررسی ریزساختار لایه ایجاد شده نشان دادکه با انجام فرایند آسیاب کاری و تولید درجای این کامپوزیت، توزیع مناسب دندریت های Mo2Ni3Si صورت می گیرد