سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین پورمحمد – دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن مغزی – دمجتمع فولاد مبارکه
مرتضی وکیلی – مجتمع فولاد مبارکه

چکیده:

در این تحقیق روکش کاری جوشی فولاد ۳۰CrNiMo8 با چهار نوع الکترود E12018, E11018, E9018B-3 و E14018 همراه با عملیات حرارتی کوئنچ و کوبونیتروره به منظور افزایش سختی سطح انجام شد. به منظور اجتناب از اثر رقت، الکترودها به صورت سه پاسه به وسیله فرایند جوشکاری قوسی الکترود روپوش دارد (SMAW) بر روی فلز پایه روکش داده شدند. اثر عملیات حرارتی کوئنچ و کربونیتروره بر روی میزان تغییرات سختی در سطح لایه روکش مورد بررسی قرارگرفت. بررسی ریز ساختاری و سختی لایه سطحی به ترتیب با استفاده از میکروسکوپ نوری (OM) و سختی سنجی راکول سی (HRC) انجام شد. به منظور بررسی عمق نفوذ لایه سخت شده در اثر عملیات حرارتی کربونیتروره از ریز سختی سنجی استفاده شد. بررسی های به عمل آمده نشان داد که ساختار فلز جوش در پاس سوم با استفاده از هر چهار نوع الکترود مارتنزیتی- بینیتی بوده و این موضوع ناشی از کاهش اثر رقت با افزایش تعداد پاس ها می باشد. بررسی های سختی سنجی نشان داد که استفاده از الکترود E9018-B3 به صورت سه پاسه همراه با عملیات کربونیتروره بیشترین سختی (حدود ۶۲HRC) همراه با شیب ملایم تغییرات از سطح فلز جوش به طرف فلز پایه را ایجاد می کند.