مقاله رویکرد پاکستان نسبت به طالبان محلی و طالبان افغانستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در علوم سیاسی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: رویکرد پاکستان نسبت به طالبان محلی و طالبان افغانستان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاکستان
مقاله افغانستان
مقاله آمریکا
مقاله طالبان محلی
مقاله طالبان خارجی
مقاله امنیت ملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین خانی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پاکستان در منطقه شبه قاره، کشوری است که تنها، بیش از نیم قرن، از تاسیس آن می گذرد. اما در همین تاریخ اندک نیز موجب بحران های عمده ای در منطقه شده است. چندین جنگ با هند بر سر مساله حاکیمت بر کشمیر و رقابت تسلیحاتی به ویژه سلاح هسته ای با این کشور، تلاش همیشگی برای نفوذ در افغانستان جهت فائق آمدن بر بحران قومی- قبیله ای پشتونستان و ایجاد طالبان در این راستا، از جمله این بحران ها است. تا پیش از حادثه تروریستی یازده سپتامبر پاکستان با آموزش طالبان اکثرا پشتون در مدارس دینی خود و روانه کردن آنها به افغانستان حکومت طالبان در افغانستان را به وجود آورد و از آنها در جهت حفظ منافع ملی و امنیت ملی، خود استفاده می نمود، اما پس از این حادثه مجبور شد حمایت علنی خود از طالبان افغانستان را پنهان نموده و سیاست خارجی خود را تغییر دهد. حمله آمریکا به افغانستان، باعث بازگشت بسیاری از طالبان به مناطق قبایلی پشتونستان پاکستان شد و بحران طالبان محلی را در این کشور به وجود آورد. این مقاله با روش تاریخی- توصیفی تلاش می کند نشان دهد پاکستان چه رویکردهای داخلی و خارجی به مساله طالبان محلی و طالبان افغانستان داشته است.