مقاله رویکرد مدولار و پیش ساختگی در مسکن انعطاف پذیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مسکن و محیط روستا از صفحه ۵۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: رویکرد مدولار و پیش ساختگی در مسکن انعطاف پذیر
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسکن انعطاف پذیر
مقاله پیش ساختگی
مقاله بهره وری
مقاله مدولار
مقاله سرعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالی سیدرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: حصاری پدرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسکن و سکونت، همواره از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی هر منطقه تبعیت می کنند. ماهیت، میزان کمبود و وجوه نیازهای سکونتی بر حسب گروههای درآمدی قشرهای اجتماعی متفاوت است. بدیهی است هر یک به تبع ویژگی های خود، راه حل های متفاوتی را طلب می کند. یکی از این راه حل ها مسکن انعطاف پذیر می باشد.
مسکن انعطاف پذیر باید بتواند به سهولت در برابر تغییرات دوره زندگی پاسخگو باشد. سیستم های ساختمانی نوین در طراحی، انعطاف پذیری معینی را ممکن می سازند و امکان بهبود را به وجود می آورند، در حالی که سیستم های ساختمانی متداول برای تغییر طراحی نشده اند و هر تغییر شکلی در بنا با تخریب بخش و یا گاه تمامی آن همراه خواهد بود. مزایای چنین رویکردی در طراحی قابل ملاحظه است: قابلیت استفاده برای مدت زمان بیشتری را داراست، با تجربه و مداخله کاربران مطابقت پیدا می کند، ماندگاری اقتصادی و اکولوژیکی بیشتری دارد و از مزایای ابداعات تکنیکی به سهولت برخوردار می شود، این مزیت با توجه به خواسته های کاربران و تنگناهای زمانی، صنعت پیش ساختگی و مدولار ساختمان را مطرح می سازد.
هدف از این مطالعه که با روش های کتابخانه ای و مقایسه ای انجام شده است، خاصیت و استفاده از مدولار و پیش ساختگی در مسکن انعطاف پذیر می باشد. مسکن پیش ساخته جذابیتی فرا زمانی برای این امر محسوب می گردد. ضروری است برای فراهم کردن انعطاف پذیری در معماری مسکن، سیستم برنامه ریزی شده ای در کنار پیش ساختگی باشد که این همان مدولار در سیستمهای ساختمانی است. در ادامه در طراحی مسکن، با تعاریف «انعطاف پذیری» و «سازگاری» آشنا خواهیم شد و با ذکر مزایای انعطاف پذیری در مسکن به اثبات روش ها و تکنولوژی های کارکردی در رده ساخت و تولید با منشا پیش ساختگی و مدولار پرداخته می شود.