مقاله رویکرد فعال در مقابله با پیامدهای تحریم های اقتصادی در قراردادهای تجاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجلس و راهبرد از صفحه ۳۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: رویکرد فعال در مقابله با پیامدهای تحریم های اقتصادی در قراردادهای تجاری
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحریم های اقتصادی
مقاله تئوری بازی ها
مقاله قراردادهای همکاری محور
مقاله تخصیص ریسک قراردادی
مقاله فورس ماژور
مقاله تعسر اقتصادی
مقاله مذاکره مجدد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: امین زاده الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعمال تحریم های اقتصادی می تواند اجرای تعهدات قراردادی را متاثر کند؛ زیرا این تحریم ها معمولا سیر کالا، خدمات و به طور کلی مزایای تجارت بین الملل را با محدودیت روبه رو می سازند. در این میان روشن است که قراردادهای بین المللی نیز از اعمال تحریم های اقتصادی متاثر خواهند شد. اگر وارد کننده کالاهای تجاری از کشوری که هدف تحریم است باشد؛ ممکن است نتواند صادرکننده را که متبوع دولت واضع تحریم است مجبور به ایفای تعهد کند. این وضعیت کارایی اقتصادی را کاهش می دهد و هزینه بسیاری بر تجار و اقتصاد کشورها تحمیل می سازد؛ زیرا خریدار که هزینه بسیاری صرف انعقاد قرارداد کرده و چه بسا برمبنای اعتماد به اجرای قرارداد برنامه ریزی هایی نیز داشته است تمام نقشه های خود را نقش بر آب می بیند. همین وضعیت می تواند برای صادرکننده نیز رخ دهد. رویکرد فعال نسبت به تحریم های اقتصادی، مشکل این وضعیت را به نحوی حل می کند که قرارداد اجرا شود و دو طرف آن در وضعیت بهینه قرار گیرند. تئوری بازی ها، طرفین را به همکاری سوق می دهد و تخصیص خطرپذیری، کسی را که باید خطرپذیری تحریم را تقبل کند مشخص می سازد. همچنین شروط قراردادی پیرامون فورس ماژور که به صراحت تحریم های اقتصادی را از شمول خود خارج می سازد یا شرط مذاکره مجدد که کمک به برگرداندن قرارداد به تعادل اولیه می کند از جمله این راهکارها به شمار می آیند.