مقاله رویکرد عوام گرایی کیفری به جرائم جنسی (مطالعه تطبیقی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: رویکرد عوام گرایی کیفری به جرائم جنسی (مطالعه تطبیقی)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوام گرایی کیفری
مقاله جرائم جنسی
مقاله سزاگرایی
مقاله بازنمایی رسانه ای جرم
مقاله اصول بنیادین حقوق کیفری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجیها محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسی رویین محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوام گرایی کیفری در دهه های اخیر سیاست کیفری بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه حاکمیت رویکرد عوام گرایی کیفری، سیاستگذارن کیفری تلاش می کنند طرح هایی را تدوین و اجرا کنند که مورد پسند عامه مردم است، بدون این که این تدابیر با یافته های علمی سازگاری داشته باشند. رسانه ای شدن جرم، افزایش ترس و ناامنی، ناامیدی نسبت به الگوهای اصلاح و درمان، و تشدید رقابت های انتخاباتی، مهم ترین بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری هستند. جلوه های این رویکرد به صورت ارائه تصویری خطرناک از مجرمان جنسی در رسانه ها، گرایش به سزاگرایی، قانونگذاری کیفری مبتنی بر وقایع مجرمانه و نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری متجلی شده است. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح چارچوب مفهومی عوام گرایی کیفری، بسترهای ظهور و جلوه های این رویکرد را در حوزه جرائم جنسی مورد بررسی قرار دهد.