مقاله رویکردی کیفی بر فرآیند فرار دختران از منزل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: رویکردی کیفی بر فرآیند فرار دختران از منزل
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دختران فراری
مقاله تحقیق کیفی
مقاله فرار از منزل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزی خوشنامی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علی نیا جنگلی وهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرار دختران از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی پدیده ای چند علتی است که تاکنون بررسی های کمی زیادی در مورد آن صورت گرفته و روابط خاصی میان این پدیده با عوامل شخصیتی، خانوادگی و اجتماعی گزارش شده است، اما پژوهش حاضر تلاشی است برای عمیق موضوع و عوامل موثر بر فرآیند فرار دختران از منزل.
روش: این پژوهش به شیوه کیفی انجام گرفته است. در این مطالعه با ۱۵ دختر که از منزل فرار کرده و در شش ماه نخست سال ۱۳۸۹ در مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان کرج تشکیل پرونده داده بودند، مصاحبه عمیق انجام داده شد و مطالب و موارد بیان شده، در چند مرحله مقوله بندی و تحلیل شدند.
یافته ها: در این پژوهش مشخص شده است که عواملی چون تک والدی، خرده فرهنگ گروه همسالان، اینترنت، ماهواره های خانگی، عدم دسترسی به افراد بزرگسال حامی و نظام های حمایتی جایگزین خانواده در کنار مشکلات در روابط والد فرزندی در فرآیند فرار دختران دخالت داشته اند و مصاحبه شوندگان مطالعه از آنها به عنوان موثر یاد کرده اند. در پایان سعی شده است که بر اساس یافته های پژوهش، پاره ای راهکارهای عملی برای سیاست گذاران و دست اندرکاران این حیطه مطرح شود.