مقاله رویکردی نظری و عملی به هنر تصویرآفرینی قرآن برای آموزش روستاییان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم از صفحه ۳۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: رویکردی نظری و عملی به هنر تصویرآفرینی قرآن برای آموزش روستاییان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش های آموزش و یادگیری
مقاله ترویج کشاورزی
مقاله تصویرگری قرآنی
مقاله آب
مقاله فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه ولی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ورود به دوران فراصنعتی، روش های یادگیری اثربخش را می طلبد که این مهم برای جوامع روستایی اهمیت به مراتب بیشتری دارد. ترویج کشاورزی نقشی اساسی برای طراحی چنین روش هایی دارد تا آنان را به فراگیری بیشتر مشتاق سازد. بکارگیری هنر از جمله تصویرآفرینی می تواند تحقق این مهم را ممکن سازد زیرا نفوذ سریع تر و عمیق تر را فراهم می آورد. از جلوه های باشکوه قرآن نیز آن است که بسیاری از پدیده ها و معارف را در قالب تصاویر زیبای هنری، می آفریند که از مزیت های آن، دمیدن روح حیات و حرکت در پدیده ها و معانی، تاثیرگذاری عمیق بر دلها، انتقال معانی بسیار در قالب الفاظ اندک (ایجاز) و برانگیختن قوای حسی در راستای اقناع عقلی است. آموزش جنبه های فنی و تخصصی کشاورزی به همراه این هنر، نه تنها یادگیری کشاورزان آسان تر، بلکه آنان با فرهنگ قرآنی نیز آشنا می شوند. این تحقیق با بررسی کارکرد هنر تصویرآفرینی قرآن در آموزش روستاییان نشان داد که در ایجاد ارتباط مناسب با مخاطبان، آموزشگر را یاری رسانده و تغییرات مطلوب در نگرش مخاطبان، نسبت به آب و روش های ذخیره سازی آن و همچنین ویژگی های قرآنی مورد نظر را در آنان ایجاد کرده است.