مقاله رویکردهای معاصر در پژوهش های محیطی فضاهای باز شهری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آمایش محیط از صفحه ۸۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: رویکردهای معاصر در پژوهش های محیطی فضاهای باز شهری
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضای باز
مقاله حفاظت
مقاله برنامه ریزی
مقاله مدل
مقاله محیط
مقاله پژوهش های معاصر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفر فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسدپور علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فضای باز موضوعی مهم در شهرسازی، طراحی شهری و معماری منظر است. بار مفهومی فضای باز متنوع و معانی آن متعدد است.این نوشتار در ابتدا مدلی از چیستی فضای باز بر اساس مفاهیم و تعاریف موجود و در قالب مکعبی سه وجهی شامل عملکرد، ماهیت و مالکیت فضای باز ارائه می نماید. این مدل به فهم فضای باز مورد نظر در این مقاله کمک خواهد نمود. سپس ۲۵۰ مقاله علمی پایگاه داده ScienceDirect با کلیدواژه های فضای باز شهری، فضای خارجی، فضای عمومی شهری و فضای سبز در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ مورد جستجو قرار گرفتند. با بررسی عناوین مقالات مرتبط (۱۲۹ مقاله)، رویکردهای اولیه محیطی به فضاهای باز شهری شناسایی گردیده و با بررسی چکیده و یا مطالعه تمام مقاله دسته بندی نهایی صورت گرفته است. بررسی رویکردهای محیطی معاصر به فضای باز شهری و حومه ای در مقالات و پژوهش های علمی به شناخت، دسته بندی و معرفی ۴ رویکرد شاخص (رویکرد اقلیمی – محیطی، رویکرد سلامتی – بهداشتی، رویکرد حفاظتی – زیست محیطی و رویکرد مدیریتی – برنامه ریزی) منتهی گردیده است. اهم ویژگی های شاخص در هر رویکرد، مختصرا تشریح و برخی از مهم ترین پژوهش ها به عنوان مصداق آورده شده است. همچنین این رویکردها با توجه به عملکرد محوری فضاهای باز و ماهیت آن و همچنین نوع مالکیت آن با یکدیگر مقایسه شده اند.اولویت نخست پژوهش ها در بازه مورد بررسی رویکرد حفاظتی – زیست محیطی (۳۷٫۲۱% مقالات) است. همچنین رویکرد برنامه ریزی – مدیریتی نیز با اختصاص ۲۸٫۶۸% مقالات در اولویت دوم بوده و رویکردهای اقلیمی – محیطی (۲۲٫۴۸%) و بهداشتی – سلامتی (۱۱٫۶۳%) در مراتب بعدی قرار دارند. نتایج حاصل از این بخش بوسیله مدل مفهومی فضای باز مورد تحلیل قرار گرفته است. بر این اساس رویکردهای برنامه ریزی – مدیریتی و حفاظتی – زیست محیطی به ترتیب بیش ترین توجه را به ابعاد متعدد مفهوم فضای باز دارند. در انتها مدلی از مفاهیم پایه در رویکردهای مطرح موجود در پژوهش های معاصر مبتنی بر مدل سه وجهی فضای باز ارائه شده است که به ماهیت بنیادین رویکردها را آشکار خواهد نمود.