مقاله رویکردهای اخلاقی در تحقیقات کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اخلاق پزشکی از صفحه ۳۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: رویکردهای اخلاقی در تحقیقات کودکان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق
مقاله کودکان
مقاله پژوهش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساری صراف وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رعایت موازین اخلاقی در پژوهش هایی که آزمودنی های آن ها را کودکان تشکیل می دهند؛ بسیار مهم است. این آزمودنی ها به دلیل عدم امکان ابراز رضایت قانونی و عدم آگاهی از پیامدهای جسمانی و روانی ناشی از شرکت در چنین پژوهش هایی، آسیب پذیرند. برخی اوقات این موضوع پژوهشگران را از تحقیق بر روی این آزمودنی ها باز می دارد. با وجود این، ارتقای بهداشت و سلامتی جامعه کودکان و تعادل بین این ملاحظات، محققین را به قبول اجرای پژوهش هایی که حداقل خطر را دارد، سوق می دهد. این فرآیند در صورت تحقق موارد ذیل تضمین می گردد: بررسی طرح تحقیق پیشنهادی از سوی یک کمیته تحقیقاتی بی طرف، خلق جنبه علمی تحقیق از سوی محقق و اجازه آگاهانه از سوی والدین و قیم.