مقاله رویکردی تربیتی به آیات انذار و تبشیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از صفحه ۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: رویکردی تربیتی به آیات انذار و تبشیر
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعلیم و تربیت اسلامی
مقاله قرآن و تربیت
مقاله آیات انذار و تبشیر
مقاله اصول تربیتی اسلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بناهان مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه و مداقه در آیات قرآن به منظور وضوح بخشی به مفاهیم تربیتی آن، که در اینجا به آیات انذار و تبشیر منحصر گشته است، هدف اصلی این نوشتار است. از آنجا که انذار و تبشیر در جایگاه روش تربیتی است بررسی در این مجال به یافتن مبانی و اصولی که منشا این روشها است اختصاص یافته است. این مهم با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در دو مرحله بررسی به تفکیک آیات انذار و تبشیر و بررسی توامان آنها انجام شده است. حاصل پژوهش علاوه بر ارائه جدولهایی از اصول و فنون تربیتی منطبق با این آیات، لزوم همراهی و هماهنگی این دو با یکدیگر به منظور تحقق اصل اعتدال روحی است.