سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس زارعیان – محقق موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
فرشید حسنی – محقق موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
حسین صادقی – محقق موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
محمدرضا جزائری – محقق موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

از میان عوامل تولید، بذر به عنوان مهمترین نهاده، نقش غیر قابل انکاری در انتقال صفات ژنتیکی و افزایش کیفی و کمی محصول دارد. تولید بذر گندم به عنوان یکی از مهمترین محصولات استراتژیک، گسترده ترین چرخه تولید بذر در کشور را تشکیل می دهد. طی برنامه های تولید بذر ضروری است که به حفظ خلوص ژنتیکی و خواص کیفی بذر توجه کافی به عمل آید. فرایند تولید بذر با تقاضای پیمانکار و تحویل هسته بذری شروع و با توزیع بذر فرآوری شده در سال زراعی بعد بین کشاورزان خاتمه می یابد. این فرایند توسط عوامل مدیریتی، اجرائی و تحقیقاتی مختلف اجرا می شود. این عوامل مانند حلقه های یک زنجیر هستند که تامین بذر به مقدار لازم و با کیفیت مطلوب در گرو مسئولیت پذیری و انجام وظیفه هر یک از این حلقه ها در جایگاه خود است. در میان کیفیت بذر از طریق بازدیدهای مزرعه ای، اعمال دستورالعملهای کنترل کیفی بذر و استانداردهای مزرعه و آزمایشگاه انجام می شود.