مقاله روند پیچیدگی اجتماعی و سیاسی در جهان عیلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پیام باستان شناس از صفحه ۸۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: روند پیچیدگی اجتماعی و سیاسی در جهان عیلامی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آغاز عیلامی
مقاله عیلام
مقاله پیچیدگی اجتماعی و سیاسی
مقاله حکومت اولیه
مقاله حکومت فدرال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کتاب ها و مقاله های فراوان درباره عیلام و عیلامی ها نگاشته شده است. این آثار یا درباره تاریخ، تاریخ هنر و یا باستان شناسی عیلام اند. در ادبیات باستان شناختی و تاریخی عیلام تاکنون مدلی توضیحی درباره شکل گیری حکومت اولیه در عیلام بزرگ ارایه نشده است. گرچه امروزه کمتر شکی در مورد خاستگاه کوهستانی عیلامی ها میان پژوهش گران وجود دارد، اما تا آنجا که نگارنده می داند هیچ یک از نوشته های توصیفی و تحلیلی به چگونگی مکانیسم ودینامیسم روندی که در آن عیلامی ها با ادغام منابع سرزمین های پست و سرزمین های بلند توانستند با توسعه یک اقتصاد سیاسی ترکیبی به قدرت رسیده و بیش از هر سلسله و امپراتوری در خاور نزدیک، حدود ۲۵۰۰ سال دوام آورند، نپرداخته اند. در این مقاله کوشش شده است تا ویژگی های این روند دراز مدت درکالبد یک مدل توضیحی ارایه شود که دربرگیرنده برخی داده های تازه از بررسیهای دشت رامهرمز و ممسنی نیز است.