سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

میثم راد – کارشناس ارشد سازه ، کارشناس خط و سازه های ریلی ، مهندس مشاور فرااندیشا
علیرضا بابایی – کارشناس خط و سازه های ریلی ، مهندس مشاور فرا اندیشان

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تجربیات حاصل از مطالعات روسازی خطوط قطار شهری و با تمرکز بر مطالعات مرحله اول پروژه خط ۲ قطار شهری تبریز ،‌سعی می شود تا روند مناسبی برای انتخاب و طراحی سیستمهای روسازی خطوط مترو و قطار شهری ارائه گردد. در ایتدا روند انجام مطالعات مرحله اول روسازی قطار شهری تشریح می گردد. سپس نحوه انتخاب سیستم مناسب برای روسازی مسیر اصلی با استفاده از روش سلسه مراتبی تشریح می گردد. در بخش بعدی با انجام مقایسه فنی اقتصادی بین گزینه های بالاستی و بتنی ریال سیستم روسازی منتخب برای محوطه دپو نیز معرفی می شود. و در نهایت نحوه انجام مطالعات مقدماتی تحلیل صدا و ارتعاشات و جایگاه آن در مطالعلت روسازی پرداخته می شود.