سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد برشان – شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان
بهنام خداشناس – دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه یزد
سعیده سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

آب از ضروری ترین نیازهای آدمی است که بدون آن زندگی غیر قابل تصور است. در ادوار گذشته به ظاهر در حد رفع احتیاجات روزمره با آن سروکار داشته اند. به مرور زمان الزاماتی براین مایه حیات مترتب گشت. پیچیده شدن اجتماعات بشری، روابط گسترده اقتصادی و سیاسی آدمی را وادار نمود با تعیین قراردادهایی، موجبات نظمی تمام و کمال را برای گذران امورات زندگی خویش فراهم آورد. در این پژوهش به دنبال آنیم که با ذکر کوتاه سخنی از چرایی شکل گیری قنات در بم به طور عام و قنات های دشتر (دهشتر) و پاکم، مدیریت این نظام آبرسانی را با توجه به علت های گوناگون بررسی کنیم. عوامل مختلف مثبت و منفی را که از درون و بیرون براین مدیریت وارد شده است مورد بازبینی خود قرار دهیم. نحوه برخورد نظام مدیریتی با این علت ها و عوامل را بازشناسیم و نقاط قوت و ضعف آن را در تداوم روند گذشته آن متذکر شویم. با بررسی روند تا به امروز سعی داریم از حداکثر منابع محلی موجود استفاده کنیم، باشد تداوم و به تبع آن تکامل روند پیش گرفته شود