سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا محمودیان – کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی
حجت قاسمی – استادیار دانشگاه علم و صنعت
علیرضا طلوعی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

درجهت دستیابی به تکنولوژی ساخت تراسترهای فضایی به ویژه تراسترهای پیشران کرایوژنیک یک نمونه تراستر با پیشران اکسیژن – کروسین با قابلیت بالقوه تولید تراست درفضا برای استفاده در آپراسیج موشکهای ماهواره بر طراحی و ساخته شد. این تراستر به موجب محدودیت شرایط آزمایش در فشار اتمسفر محیط با نسبت انبساط پایین نازل ساخته و آزمایش گردید. دراین آزمایش تراستر عملکرد بسیار پایداری ارایه داد از این رو صحت الگوریتم بکارگرفته شده و فرضیات مورد استفاده درروند طراحی آن مورد تایید قرار گرفتند. ساخت و آزمایش این تراستر دستاوردهایی درزمینه نحوه طراحی و آرایش انژکتور ها تاثیر نسبت اختلاط برروی پایداری احتراق نسبت جرم خشک سامانه پیشرانش به جرم کل و تعیین ضرایب انتقال حرارت و خنک کاری به همراه داشت