سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی حاجیان ملکی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مرکز هوافضای فرناس ، جهاد دانشگاهی صنعت
حامد سعیدی – کارشناس مهندسی هوافضا، مرکز هوافضای فرناس ، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله روش طراحی مفهومی هواپیمای خورشیدی ارائه گردیده است. این روش بر پایه روشهای متعارف طراحی مفهومی هواپیما با اعمال تصحیحاتی به منظور ملاحظه خصوصیات خاص هواپیماهای خورشیدی ایجاد شده است. ابتدا هواپیماهای خورشیدی به دو رده کاملا مجزا تقسیم گردیده و اطلاعات آماری مربوط به هر رده بطور مجزا آورده شده است. با اعمال ملاحظات خاص پیشرانش خورشیدی، نمودارهای محدودیت که از بارگذاری بال به عنوان متغیر مستقل و نسبت سطح سلولهای خورشیدی به سطح بال به عنوان متغیر مستقل استفاده می کردند رسم گردیدند. محدودیتهایی که بوسیله ماموریتهای مختلف هواپیما ایجاد می شدند یک فضای طراحی را ایجاد می کردند که نقطه طراحی بهینه از این فضا انتخاب می گردید. سپس با استفاده از فرمولهای چیدمان وزن و انجام محاسبات وزنی محاسبات تکراری به منظور محاسبه سطح بال انجام می گیرد. در انتهای گزارش یک نمونه هواپیمای خورشیدی طراحی گردیده که نشاندهنده قابلیت استفاده از این روش است.