سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید دهقانی – مهندسی مشاور مهاب قدس/ کارشناس ارشد معماری/ کارشناس معماری نیروگاه کا

چکیده:

مبحث جمع آوری آب های سطحی در نیروگاه کارون ۴ در این مقاله در سه بخش آسیب شناسی نیروگا ه های موجود ، ارائه فاکتورهای مهم در طراحی و در نهایت ارائه طرح پیگیری شده است.-۱ آسیب شناسی نیروگاه های موجود در این بخش سه نیروگاه بهره برداری شده از نظر حضور آب در فضاهای مختلف نیروگاه، نحوه مواجهه با آن و آسیب های وارد شده مورد بررسی قرار گرفت هاند. -۱-۱ حضور آب در فضاهای مختلف نیروگاه های موجود -۲-۱ نحوه مواجهه با آب سطحی در نیروگاه های موجود -۳-۱ آسیب های وارد شده به نیروگاه -۲ فاکتورهای مهم در طراحی سیستم جمع آوری آ بهای سطحی کانسپت اصلی سیستم جمع آوری آب های سطحی در نیروگاه کارون ۴ بر اساس هدایت آب سطحی به جای جلوگیری از ورود آن است، فاکتورهای مهمی که در طراحی مد نظر قرار گرفت هاند شامل موارد زیر است. -۱-۲ جلوگیری از ریزش کنترل نشده آب از ترازی به تراز دیگر -۲-۲ هدایت آب های نشتی از درزهای عمودی و افقی انبساطی -۳-۲ شیب بندی ک فهای بتنی برای جمع آوری کنترل شده آ بهای سطحی -۴-۲ طراحی دیچ های اصلی و فرعی -۵-۲ استفاده از مصالح مقاوم در برابر خوردگی -۶-۲ استفاده از مصالح سبک در گریتینگ به جای گریتین گهای استنلس استیل یا گالوانیزه معمول -۳ ارائه طرح نهایی سیستم جمع آوری آب های سطحی برای پاسخگویی به مطالعات صورت گرفته، طراحی در چند مرحله مجزا از هم صورت گرفته است.-۱-۳ جلوگیری از ریزش کنترل نشده آب از ترازی به تراز دیگر -۲-۳ اجرای گاتر کامپوزیت فایبرگلاس عمودی در درزهای انبساطی عمودی وافقی -۳-۳ اجرای بتن شیب بندی شده ثانویه بر روی بتن موجود -۴-۳ اجرای دیچ های فرعی از کامپوزیت فایبرگلاس و لاینینگ دی چهای بتنی موجود با همان مواد -۵-۳ حذف کلیه مقاطع فولادی از سیستم جمع آوری آ بهای سطحی و جایگزینی آن با مواد کامپوزیت فایبرگلاس