مقاله روند تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در پایگاه های اطلاعاتی Pub Med ،WOS و scopus از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: روند تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در پایگاه های اطلاعاتی Pub Med ،WOS و scopus از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانش
مقاله تولید علم
مقاله پایگاه های اطلاعاتی
مقاله مقاله
مقاله شاخص H

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشاطان مهری
جناب آقای / سرکار خانم: پوراسماعیل مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی فرد عفت
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: چاپ و نمایه مقاله ها، یکی از شاخص های تحقیق و توسعه و همچنین ابزاری برای شناخت و ارزیابی وضعیت پژوهشی هر کشور توسط برنامه ریزان و سیاست گذاران پژوهشی است.
هدف: مطالعه به منظور تعیین وضعیت تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در پایگاه های اطلاعاتیWOS ، Pub Med و Scopus در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه در سال ۱۳۹۱ با استفاده از داده های کتاب شناختی پایگاه هایWOS ،Pub Med ، Scopus و پایگاه های اطلاعاتی داخل کشور در حوزه پزشکی انجام شد. پس از ارایه اطلاعات توصیفی، مدارک بازیابی شده از نظر شاخص های زیر ارزیابی شدند: میزان مشارکت در تولیدات علمی در مقیاس فردی، دانشگاهی و جغرافیایی، میزان استناد به مقاله ها و تحلیل شاخص H نویسندگان، میزان تولیدات علمی براساس نویسنده اول و مسوول، میزان تولیدات علمی بر مبنای مقوله بندی موضوعی و پیوندهای بین رشته ای.
یافته ها: میزان رشد کل مقاله های دانشگاه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۱، حدود %۲۵۴ و نسبت مقاله ها به تعداد اعضای هیات علمی در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱٫۰۱ بود. از میان ۲۰۳ مقاله ای که در پایگاه WOS وجود داشت، ۱۳۷ مقاله (%۶۷٫۴) با همکاری نویسندگان خارج از دانشگاه و ۳۵ مقاله (%۱۷٫۲۴) با همکاری نویسندگان خارج از کشور نوشته شده بود. به طور کلی میزان استناد به مقاله های دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر اساس نمایه WOS ازسال ۲۰۰۷ میلادی روند رو به رشد داشت و در سال ۲۰۱۲ سرعت قابل توجهی به خود گرفته بود.
نتیجه گیری: یافتها های این مطالعه نشان دهنده ۳٫۵ برابر شدن تعداد مقاله های دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال۱۳۸۶، بهبود کیفیت مقاله ها با توجه به افزایش میزان استناد به آن ها و همچنین گرایش مطلوب پژوهش گران این دانشگاه به همکاری علمی و تالیف مشترک بود.