مقاله روند تکامل مدلهای آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی از منظر روش شناسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصلنامه علوم مدیریت ایران از صفحه ۵۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: روند تکامل مدلهای آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی از منظر روش شناسی
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمادگی الکترونیکی
مقاله شکاف دیجیتالی
مقاله شاخص مرکب
مقاله تحلیل چند متغیره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حنفی زاده پیام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با شکل گیری و رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصطلاحات جدیدی مانند جامعه اطلاعاتی، اقتصاد دیجیتالی، آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی به مجموعه واژگان و اصطلاحات اضافه شده است و توجه محققان، متخصصان و تصمیم گیران را به خود جلب کرده است. اصطلاح «شکاف دیجیتالی» برای تقریبا یک دهه برای بررسی تفاوتهای اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی در دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد استفاده قرار گرفته اند. بنابراین، در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای توسعه مدلهای آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی انجام شده است که هر کدام، اهداف خاص خود را دنبال می کنند. سنجه های متناظر برای ارزیابی ها هنوز نسبتا غیر دقیق هستند. در این تحقیق مدلهای مختلف بر حسب روش شناسی هایشان مورد بررسی و نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی می شود. شاخص های مرکب که تعدادی از شاخصها را با هم ادغام کرده و یک شاخص مجرد را می سازند، مورد بحث قرار می دهند.