سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا طیبی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار، گروه شیمی
عباسعلی جهانیانی فر – اداره منابع آب زیرزمینی سبزوار
علیرضا انتظاری – عضو هیات علمی گروه جغرافیا-دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

بر اساس نقشه طراز سطح آب زیر زمینی و نمودارهای تغییرات EC بدست آمده در این مطالعه مشخص می گردد به دلیل بهره برداری بی رویه از چاه های کشاورزی در محدوده مورد نظر و عدم تغذیه مناسب سفره آب زیر زمینی از ارتفاعات همان ناحیه و قلت بارندگی در طی سال های اخیر، افت شدیدی در سطح سفره آب زیر زمینی در این ناحیه بوجود آمده و جهت جریان آب زیر زمینی بر خلاف شیب توپوگرافی تغییر جهت د اده است . این موضوع به وضوح در بخش جنوبی محدوده مورد مطالعه در سفره آب زیر زمینی مشاهده می شود . از طرفی به دلیل کیفیت نامناسب آب های زیر زمی نی در حاشیه کال شور، این تغییر جهت در حرکت آب های زیر زمینی باعث سرعت بخشیدن به حرکت آب های شور به سمت آب های شیرین در ناحیه شمالی و شمال غربی شده است . این نتیجه به وضوح در نقشه های هدایت الکتریکی، کلر وTDS ملا حظه می گردد . این روند در دراز مدت تهدیدی جدی برای آب های شیرین و آب های شرب منطقه که در فاصله چند کیلومتری منطقه خطر قرار دارند، تلقی می شود.