مقاله روند تغییرات نسبت های یونی مایع منی تحت تاثیر مکان مهاجرت مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky 1901) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در زیست شناسی ایران از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: روند تغییرات نسبت های یونی مایع منی تحت تاثیر مکان مهاجرت مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky 1901)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی سفید
مقاله مکانهای مهاجرت تولید مثلی
مقاله نسبت های یونی مایع منی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانپور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوذری زهره
جناب آقای / سرکار خانم: کردجزی معظمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکیبات شیمیایی پلاسمای سمینال روی کیفیت یا توانایی لقاح اسپرم من جمله توان حرکت و نفوذ به تخمک در ماهیان موثر می باشند. طی این بررسی نسبت های یونی پلاسمای سمینال مولدین ماهی سفید در مکان های مختلف مهاجرت تولید مثلی مورد بررسی قرار گرفتند. برای این کار در فصل مهاجرت (نیمه دوم فروردین) مولدین ماهی سفید از سه رودخانه شیرود، تجن و گرگان رود از هر رودخانه ۱۰ نمونه با سن و اندازه یکسان به روش تصادفی صید شدند. نمونه های سمن (مایع منی) بلافاصله داخل فلاسک یخ قرار گرفت و سریعا به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انتقال یافت. یونهای سدیم و پتاسیم توسط دستگاه فلیم فتومتر و یونهای کلسیم و منیزیم توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شدند. بین نسبت یونی سدیم به پتاسیم پلاسمای اسپرمی در مکان های مختلف مهاجرت تولید مثلی اختلاف معنی داری (P<0.05) وجود داشت. بین نسبت یونی سدیم به منیزیم، پتاسیم به کلسیم و پتاسیم به منیزیم پلاسمای اسپرمی در مکانهای مختلف مهاجرت تولید مثلی اختلاف معنی دار (P<0.01) وجود داشت. بین نسبت یونی سدیم به کلسیم و کلسیم به منیزیم پلاسمای اسپرمی در مکانهای مختلف مهاجرت تولید مثلی مولدین اختلاف معنی داری وجود نداشت (P>0.05). همچنین نسبت یونی سدیم به پتاسیم پتاسیم به کلسیم در مولدین مهاجر به شیرود بیشتر از گرگان رود و تجن بود. نسبت یونی سدیم به منیزیم و پتاسیم به منیزیم در مولدین مهاجر به گرگان رود بیشتر از تجن و شیرود بود. در نتیجه مولدین مهاجر به شیرود از کیفیت منی بالاتری نسبت به دو رودخانه دیگر برخوردار بودند.