مقاله روند تغییرات ماکرونوترینت (مواد مغذی) آب در سواحل ایرانی حوزه جنوبی دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۴۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: روند تغییرات ماکرونوترینت (مواد مغذی) آب در سواحل ایرانی حوزه جنوبی دریای خزر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد مغذی
مقاله آب
مقاله سواحل ایران
مقاله دریای خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده ساروی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: پورغلام رضا
جناب آقای / سرکار خانم: واحدی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: مخلوق آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی سیدابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به بررسی مواد مغذی آب سواحل ایرانی منطقه جنوبی دریای خزر طی چهار فصل در هشت ترانسکت عمود بر ساحل (آستارا، انزلی، سفید رود، تنکابن، نوشهر، بابلسر، امیرآباد و بندر ترکمن) در سال ۱۳۸۸ می پردازد. تعداد ۴۸۰ نمونه آب در لایه های مختلف نمونه برداری و سپس پارامترهای مواد مغذی آن با روش استاندارد اندازه گیری گردید. غلظت سالانه ازت معدنی +NH4+)، NO2، (NO3 نسبتا دارای تغییرات گسترده ای است. درصد اجزای ترکیبات نیتروژنی نسبت به ازت معدنی در مناطق و فصول مختلف در سال متفاوت است، به طوری که درصد NH4+، NO2 و NO3 به ترتیب برابر با ۹ تا ۹۸، از ۰٫۲ تا ۲۸٫۲ و از ۰٫۰ تا۹۰٫۰  درصد متغیر بوده است. درصد DIN کمتر از ۱۵ درصد و مقدار DON بیش از ۸۰ درصد بوده است. به طور کلی، نتایج نشان داد که ازت آلی نسبت به سال قبل کاهش نشان داد اما آمونیم، نیترات و سیلیس محلول افزایش داشته است. فسفر معدنی و نیتریت تغییر قابل ملاحظه ای نداشته اند. همچنین در سال قبل از ورود شانه دار، بوم سامانه دریای خزر دارای محدودیت نیتروژنی برای رشد فیتوپلانکتون بوده است، درحالی که بر طبق نتایج حاصل از تحقیق حاضر، به نظر می رسد که بوم سامانه موردنظر علاوه بر شرایط محدودیت نیتروژنی ((N/P<10، به سمت محدودیت فسفری ( (N/P>20نیز سوق پیدا کرده است.