مقاله روند تغییرات استانداردهای حسابداری و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: روند تغییرات استانداردهای حسابداری و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استانداردهای حسابداری
مقاله تغییرات استانداردها
مقاله کیفیت اطلاعات حسابداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی فرد حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالب نیا قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: نیکومرام هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرآبادی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش تغییرات استانداردهای حسابداری ایران و اثر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری ۱۰۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات شامل قدرت تبیین مدل ارزشیابی سهام، خطای پیش بینی سود، پراکندگی پیش بینی سود، پایداری سود و کیفیت سود بوده است. روند تغییرات استانداردها بررسی شد و بر اساس آن به منظور آزمون هرفرضیه، یک مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های سری زمانی شکل گرفت.
نتایج نشان می دهدکه تغییرات استانداردها با افزایش کیفیت سود همراه بوده است اما تاثیر مثبت آن بر سایر شاخص های کیفیت اطلاعات (قدرت تبیین مدل ارزشیابی سهام، خطای پیش بینی سود، پراکندگی پیش بینی سود و پایداری سود) تایید نگردید.