سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرزو صادقی – کارشناس ارشد پترولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس
فاطمه محمدی – کارشناسی ارشد پترولوژی
آزاده صادقی – کارشناسی فیزیک
امید صادقی – کارشناسی مواد و متالورژی صنعتی

چکیده:

سنگهای آذرین منطقه مورد مطالعه درجنوب غرب اردستان به سن الیگو – میوسن برونزد دارد این توده دارای طیف ترکیبی تونالیت و گرانودیریت می باشد بافت غالب آنها گرانولار و پویی کلیتیک است و از مجموعه کانی های کوارتز، پلاژیوکلاز، آمفیبول و کانی های اپک تشکیل شده است سرشت ماگمایی این سنگ ها از نوع کالکو آلکالن و متعلق به کمان آتشفشانی می باشد روند تحول ماگما می تواند غنی شدگی نمونه ها ا زعناصر نادر سبک و تهی شدگی آنها از عناصر نادرسنگین را توضیح دهد این توده دارای خصوصیاتتیپ I بوده و از لحاظ شاخص آلومین در محدوده متاآلومین قرارمیگیرد.