سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهرزاد موسوی – مسئول آموزش پیام نور مرکز کرمانشاه و کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

عصر حاضر را عصر دانش نامیده اند بشر نود درصد از سرمایه های علمی و توانمندیهای خود را در این عصر به دست آورده است بنابراین جامعه آینده را جامعه دانش بر جامعه نرم افزار و جامعه اطلاعاتی نام نهاده اند دنیای فردا دنیایی است که در آن فناوری اطلاعات حرف اول را خواهد زد و تولید دانش مهمترین منبع تولید ناخالص ملی خواهد شد ما امروز در وادی بی کران هزاره سوم گام نهاده ایم که در آن مرزها و حدود جغرافیایی رنگ باخته اند و بصورت دهکده های مک لوهان در می آیند و انسان ها از هر ملک و ملت چون خانواده هایی گرد هم می ایند و پدیده جهانی شدن را تجربه می کنند پدیده جهانی شدن عناصر اقتصاد صنعت، اموزش و … را تحت تاثیر قرار داده است. رقابت جهانی از ویژگیهای مهم جهانی شدن است بنابراین ملتهایی موفق تر و تواناترند که داناتر باشند. دانایی عظیم ترین منبع ثروت و سرمایه ملت هاست ویژگی مهم و محوری موج سوم اولوین تافلر جوهر دانایی است.