سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد حبیبی – دانشجوی دکتری تخصصی زراعت
هوشنگ پاشاپور – کارشناسان موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع
بایرام حسینی –
رحمان رضایی –

چکیده:

فعالیت های بشر در حال ایجاد تغییراتی در بوم نظامهای کره خاکی می باشد که بهدلیل انتشار دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه ای در جهان در حال افزایش است امروزه مدلهای رایانه ای و تحقیقات نشان میدهد که گرم شدن کره زمین همراه با تغییر الگوهای بارندگی و بروز رخدادهای آبو هوایی حاد و شدید درحال پیدایش است تغییرات محیطی کره زمین اثرات و پیامدهای بسیاری را برای بوم نظامهای طبیعی و کشاورزی و در نهایت جامعه در برخواهد داشت و این تغییرات می تواند موقعیت مناطق عمده کشاورزی رادر سطح زمین تغییر دهد ما در آینده برای مقابله با افزایش جمعیت و مقابله با کاهش سرانه زمین کشاورزی آب ، کاهش منابع خاکی و توسعه تنشهای زیستی مجبور به تولید بیشتر غذا، پوشاک و کالا هستیم علاوه بر این محدودیت های مذکور باعث تغییر در مناطق سازگاری گیاهان زراعی و عملیات زراعی لازم برای تولید محصول خواهد شد