سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن صمدیار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
جواد ملکوتی خواه – پژوهشگر گروه پژوهشی نانو فناوری سبز، مرکز پژوهشی فناوریهای نوین در م
رباب صمدیار – کارشناس محیط زیست گروه پژوهشی کاو زیست ساختار، مرکز پژوهشی نانو زیست ک
محبوبه السادات رییس زاده لنگرودی – کارشناس محیط زیست گروه پژوهشی کاو زیست ساختار، مرکز پژوهشی نانو زیست ک

چکیده:

در این مطالعه به بررسی روند مدلسازی و چگونگی ارائه یک مدل قابل قبول برای پراکنش آلودگی در خلیج فارس پرداخته شده است و مراحل مختلف آن نظیر شبیه سازی اولیه و تکمیل اطلاعات ،کالیبراسیون مدل ، تایید مدل، تحلیل عدم قطعیت و تحلیل حساسیت بررسی شده است . این گونه به نظر می رسد که بهتر است قبل از تعریف هر گونه راهبرد برای تهیه مدل زیست محیطی در خلیج فارس ، شناخت کامل از اطلاعات موجود و اطمینان از این که آیا این پدیده قابل شبیه سازی است یا خیر ، حاصل آید . برای تهیه مدلهای زیست محیطی در خلیج فارس ، با توجه به بررسیهای انجام شده، محدودیتهایی وجود دارد و این مسئله موجب می شود که بسیاری از این پروژه ها تغییر م سیر داده و یا در مراحلی از کار متوقف شوند و گاهاً دیده می شود که مدل فراهم آمده ، واجد هیچ یک از معیارهای استاندارد در شبیه سازی پدیده های زیست محیطی نمی باشد