سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود سخائی – کارشناس ارشد سازه های آبی، مهندسین مشاور آبفن
زهرا نصرالهی – کارشناس بخش آبیاری مهندسین مشاور ره آب ورزان کرج
نجمه پوربناد – کارشناس ارشد بخش آبیاری مهندسین مشاور ره آب ورزان کرج

چکیده:

با تسریع روند گرمایشی کره زمین (Global warming) و تغییرات اقلیمی در حال شکل گیری به دلیل تاثیر پدیده های گلخانه ای و اختلال های ایجاد شده در نظام های طبیعی توسط بشر، اکوسیستم حاکم بر منابع آب در دسترس برای مصرف در بخش های مختلف که طی دوران ها و در حوضه های اقلیمی مختلف با مرور زمان ضابطه مند گردیده است در حال چالش و دگرگونی می باشد . با افزایش دما و جابجایی زمان بارندگی ها از فصول سرد به فصول گرم، الگوی بارش تا حدودی از برف به باران تبدیل می شود. این موضوع با عث کاهش ذخیره برفی و تغییر رژیم رودخانه می شود. بدین ترتیب دبی پایه رودخانه ها و ظرفیت تنظیمی سدها پایین آمده و تعادل عرضه و تقاضای آب در سیستم آبی مختل خواهد شد . این مجموعه به بررسی تاثیر پدیده های گرمایش بر تغییر ماهیت بارش و تاثیرات آن در حوضه های منطب ق بر اقلیم کوهستانی پرداخته شده و در این راستا حوضه آبریز طالقان به عنوان یک حوضه مناسب به لحاظ آمار و اطلاعات مورد ارزیابی قرار گرفته است . بر این اساس رفتار حوضه از نظر تغییر ماهیت بارش ، به لحاظ ساختار جامد یا مایع و تاثیر آن بر الگوی جریانهای سطحی حوضه به شکل کمی مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش میانگین دمای حوضه بر اساس الگوهای پیش بینی نشان دهنده رخداد تغییرات عمده در منحنی های هیدرومتریک حوضه خواهد شد که نتیجه آن نیز افزایش عدم قطعیت ها در بخش های مختلف سیستم آبی حوضه می باشد.