سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن محمدولی سامانی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
شقایق فرهادی – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی

چکیده:

دراین مطالعه جهت روندیابی سیل دررودخانه روش هیدرولوژیکی مبتنی برروش ماسکینگام خطی پیشنهاد شده است که تعیین پارامترهای مجهول آن با بهینه سازی توسط الگوریتم ژنتیک انجام میشود براساس مدل پیشنهادی برنامه کامپیوتری تهیه شده است که قادر بانجام محاسبات روندیابی سیل با دقت بالایی می باشد دراین تحقیق اطلاعات آماری رودخانه سیلاخور واقع دراستان لرستان برای ارزیابی مدل پیشنهادی مورد استفاده قرارگرفته است هیدروگراف های خروجی محاسباتی حاصل ازنتایج بهینه یابی با هیدروگراف های خروجی مشاهداتی مورد مقایسه قرارگرفته است نتایج بدست آمده از مدل پیشنهادی بیانگر دقت و همبستگی بالای آن می باد.