سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین محمدولی سامانی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
شقایق فرهادی – کارشناس ارشد عمران
محسن منادی – کارشناس ارشد عمران آب

چکیده:

دراین مطالعه جهت روندیابی سیل دررودخانه های چندشاخه ای روش هیدرولوژیکی مبتنی برروش ماسکینگام خطی پیشنهاد شده است که تعیین پارامترهای مجهول آن با بهینه سازی توسط الگوریتم ژنتیک انجام می شود براساس مدل پیشنهادی برنامه کامپیوتری تهیه شده است که قادر بانجام محاسبات روندیابی سیل با دقت بالایی می باشد دراین تحقیق اطلاعات اماری رودخانه سیلاخور واقع دراستان لرستان برای ارزیابی مدل پیشنهادی مورد استفاده قرارگرفته است هیدروگراف های خروجی محاسباتی حاصل ازنتایج بهینه یابی با هیدروگراف های خروجی مشاهداتی مورد مقایسه قرارگرفته است نتایج بدست آمده از مدل پیشنهادی بیانگر دقت و همبستگی بالای آن م یباشد.