سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم حمادی – مدیریت هیدروژئوماتیک
زهرا عصاره – کارشناس انرژی

چکیده:

درطراحی های منابع آب معمولا محل طرح ها محل سدو…. درنقاطی ازرودخانه انتخاب میشوند که قبلا ایستگاهی درآن نقطه وجود نداشته و لذا رودخانه درآن نقطه فاقد آمار است همچنین ایستگاه هایی وجود دارند که از امار اندک برخوردار بوده و نیاز به تطوییل و بازسازی آمار دارند ازطرفی برخی از داده های حوزه ها درهمه ایستگاه ها اندازه گیری نشده و تنها دربرخی از ایستگاه ها اینگونه اما روجود دارد لذا جهت براورد این داده ها درایستگاه هایی که فاقد چنین آمار هستند بایستی از روش های مناسب استفاده نمود مدلهای رگرسیون خطی و نیز روشهای تحلیل منطقه ای ازجمله مهمترین روشهایی هستند که میتواننددراین راستا مورد استفاده قرارگیرند انچه دربکارگیری هرمدلی و بالاخص مدلهای رگرسیون بایستی مدنظر داشت محدودیت این مدلهاست