سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید رضا براتی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(هوادریا)، گروه شناورهای اثرسطحی

چکیده:

سازمان ها از نسل قبل تا امروز در جستجوی راهی برای سازگاری با محیطی اقتصادی هستند که به سرعت در حال تغییر بوده است . این سازمان ها مجموعه ای از تغییرات اساسی را در ساختار سازمانی خود ایجاد کرده اند. اقتصاد جهانی به سرعت در حال تغییر است . از الگوی عصر صنعتی که تمرکز آن بر تولید محصولات مادی بود به الگوی عصر اطلاعات که در درجه ی اول خدمات فراهم می کند. زیربنای این تغییر این واقعیت است که در یک اقتصاد صنعتی پیشرفته ثروت به شکل فزاینده ای به جای این که محصول سرمایه فیزیکی باشد، محصول فعالیت انسانی است و ثانیا تولید و بکارگیری دانش منشاء سودهای ناشی از بهره وری نهایی است. این وضعیت اقتصادی در حال گذار به این معناست که سازمان های تجاری امروزه با محیطی به شدت بی ثبات و توان فرسا روبه رو هستند . این محیط چند ویژگی برجسته دارد. نخست این که چرخه های تولید بسیار کوتاه شده اند. در برخی از موارد شکل گیری یک محصول از ایده تا بازار به ۱۸ ماه کاهش یافته است. بازارها گسترده تر و تقاضامحورتر شده اند. محصولات و بازارها در فرایند جهانی سازی قرار گرفته اند و خدمات می توانند سرمایه های تازه خلق کنند.. روندهای تاثیرگذار بر سازمان های نظامی که یکی از محورهای آن می تواند نوآوری دفاعی باشد، نقش مهمی را در این حوزه دارد. مفهوم نظام نوآوری که دربرگیرنده ی تعاملات گسترده میان بخش های تاثیرگذار بر توسعه نوآوری است و بر مفاهیمی مانند یادگیری و انتشار دانش تاکید دارد، در موضوعات مرتبط با نوآوری دفاعی نیز رسوخ کرده است